Saint­pa­u­lia trivs i rumstemperatur

Saintpaulia

I okto­ber skrev Gina Åsten i Träd­gårds­nytt i seri­en Måna­dens kruk­växt om saint­pa­u­lia, en tro­tjä­na­re som säkert alla har erfa­ren­het av. Här åter­ges hen­nes text och en del av bilderna.

Saint­pa­u­lia (Saint­pa­u­lia Ionant­ha-gr.) som ock­så allas prin­sess­blom­ma, usam­bara­vi­ol eller afri­kansk viol före­kom­mer i väl­digt många oli­ka skepnader.

Blom­mor­na är lite sam­mets­ak­ti­ga och finns i fle­ra fär­ger, vita, rosa, vin­rö­da, ljus­blå, mörk­blå, blå­li­la m.m. Blom­mor­na kan vara två­fär­ga­de, enk­la, halv­fyll­da eller fyll­da. De kan vara fläc­ki­ga, ran­di­ga osv. Kron­bla­den kan vara slä­ta eller ha kru­si­ga kan­ter. Både blom­mor och blad sit­ter på skaft. Bla­den är van­li­gen mörk­grö­na, sit­ter i rosett och har hårig yta. De är oftast run­da­de, näs­tan hjärt­for­ma­de, men kan även ha en annan form, t.ex. spet­si­ga. Blad­kan­ten är i all­män­het slät, men det finns ock­så blad med kru­si­ga kan­ter. Saint­pa­u­lia säljs i fle­ra oli­ka storlekar.

Rumstem­pe­ra­tur

Kru­kan bör vara gans­ka liten och trång. Saint­pa­u­li­an trivs i nor­mal rumstem­pe­ra­tur, inte under 16 o. Den vill stå ljust, men inte i starkt sol­ljus. Den kla­rar sig t.o.m. i ett norr­föns­ter, spe­ci­ellt som­mar­tid. Till vin­tern kan den flyt­tas så den får mera ljus i ett väs­ter- eller söderfönster.

Saint­pa­u­lia vill ha jämn bevatt­ning sägs det, den kla­rar sig om den får vat­ten en gång per vec­ka. Använd rumstem­pe­re­rat vat­ten. Det är bäst att vatt­na på fatet, eftersom vat­ten­drop­par på bla­den ger fula fläc­kar. Låt inte över­flö­digt vat­ten stå på fatet allt för länge. Den bör tor­ka upp mel­lan vatt­ning­ar­na, röt­ter­na får inte stå i vat­ten. Svag närings­lös­ning ges unge­fär vid var fjär­de vattning.

Ta bort viss­na­de blommor

Viss­na blom­mor och blad tas bort. Flyt­ta bort väx­ten från föns­ter­brä­det om väd­rings­luc­kan eller fönst­ret öpp­nas och ute­tem­pe­ra­tu­ren är myc­ket läg­re än innetemperaturen.

Saint­pa­u­li­an är ing­en slit-och-släng­blom­ma. Den har egent­li­gen inte någon vilo­pe­ri­od, den kan blom­ma när som helst under året om den får rätt mängd ljus, fukt och sköt­sel. Man kan få den att blom­ma fle­ra gång­er per år.

Saint­pa­u­li­an är lätt att för­ö­ka från blad­stick­ling. Man kan sät­ta bla­det med skaft direkt i såjord, eller låta bla­det först få röt­ter i ett glas med lite vatten.

Princess

Dela med dig…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.