Väst­ra Nylands träd­gårds­för­e­nings årsmöte

Väst­ra Nylands träd­gårds­för­e­ning höll sitt årli­ga möte sön­da­gen den 12 mars vid Yrkes­hög­sko­lan Novia. Träd­gårds­för­e­ning­en är med­lems­för­e­ning i Svens­ka Trädgårdsförbundet.

Myc­ket gläd­jan­de var den sto­ra upp­slut­ning­en till årets möte. Anne-Char­lot­te Castell berät­ta­de om för­e­ning­ens verk­sam­het idag, som består av bl. a. exkur­sio­ner och före­läs­ning­ar. Där­ef­ter höll Mär­ta Castell och Gerd Lönegren ett intres­sant anfö­ran­de om för­e­ning­ens histo­ria. För­e­ning­en star­ta­de år 1946. Mär­tas och Gerds far Bjar­ne Lönegren var med då för­e­ning­en star­ta­de, och han var även den förs­ta redak­tö­ren för tid­skrif­ten Träd­gårds­nytt. Mär­ta och Gerd bjöd på många här­li­ga min­nen från deras tid i föreningen.

Hei­di Wir­ta­nen från Svens­ka Träd­gårds­för­bun­det berät­ta­de om vad som kom­mer att vara aktu­ellt i år i för­bun­det samt vad de har att erbju­da. Hon berät­ta­de även om tid­skrif­ten Träd­gårds­nytt. Under mötet pre­mi­e­ra­des Björn Hol­mqvist med Träd­gårds­för­bun­dets för­tjänst­tec­ken i sil­ver, även kal­lad ”Sil­ver­spa­den”, för sin långa och för­tjänst­ful­la tjänst i Väst­ra Nylands trädgårdsförening.

Under mötet val­des två nya leda­mö­ter till sty­rel­sen. John Silan­der från Bro­marv ersät­ter Kata­ri­na Karls­son och Vero­ni­ka Bäck­man från Ingå ersät­ter Ammi Mal­kamä­ki. Vero­ni­ka inne­har även vice­ord­fö­ran­de­pos­ten i den nya styrelsen.

Bild 1
Mär­ta Castell berät­tar om för­e­ning­ens historia.

 

Bild 2
Bjar­ne Hol­mqvist (i mit­ten) pre­mi­e­ra­des med Träd­gårds­för­bun­dets för­tjänst­tec­ken i sil­ver. För­tjänst­teck­net över­räck­tes av Svens­ka Träd­gårds­för­bun­dets ord­fö­ran­de Ingrid Träsk­man (till höger). Väst­ra Nylands träd­gårds­för­e­nings ord­fö­ran­de Anni­ka Söder­holm-Emas till vänster.

 

 

Dela med dig…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.