Isblom­mor

På kyl­skåps­dör­ren häng­er en mag­net med ett citat som till­skrivs Cice­ro:
Den som har en träd­gård och en bok­sam­ling sak­nar intet.
Och har man bara en bok kun­de den gär­na vara Karel Ĉapeks humo­ris­tis­ka pär­la Ett år med min träd­gård, charm­fullt illu­stre­rad av hans bror, Josef Ĉapek. Boken kom ut redan 1929 (på svens­ka 1934) men fort­sät­ter … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…