Isblom­mor

På kyl­skåps­dör­ren häng­er en mag­net med ett citat som till­skrivs Cicero:

Den som har en träd­gård och en bok­sam­ling sak­nar intet.

Och har man bara en bok kun­de den gär­na vara Karel Ĉapeks humo­ris­tis­ka pär­la Ett år med min träd­gård, charm­fullt illu­stre­rad av hans bror, Josef Ĉapek. Boken kom ut redan 1929 (på svens­ka 1934) men fort­sät­ter att utkom­ma, ny svensk upp­la­ga avi­se­ras till näs­ta år. Ĉapek skrev i ett otal gen­rer, bl a sci­ence fic­tion. Sala­man­der­kri­get är en av hans mest kän­da böc­ker. Brö­der­na kom i sam­språk fram till ett nytt ord: robot som har beva­rat sin bety­del­se i många språk.

Ĉapek (1890–1938) föd­des i Böh­men och lev­de i Prag, allt­så på syd­li­ga­re bredd­gra­der än vi, men i hans anteck­ning­ar om träd­går­dens fröj­der och bedrö­vel­ser kan vi kän­na igen oss med någon månads fördröjning.

Så skri­ver han om janu­a­ri att man då huvud­sak­li­gen odlar väd­ret och för­und­rar sig över att det skall vara så svårt för tem­pe­ra­tu­ren att hål­la sig till – 0,9 gra­der med 127 mm snö, så lätt och nyfal­len som möj­ligt, mulet och ing­en eller svag väst­lig vind … Och vad vege­ta­tio­nen beträf­far så slår han ett slag för de väl hart när utro­ta­de isblom­mor­na – eller isblad­verk som de egent­li­gen är. Vem minns inte sin barn­doms isblom­mor på fönst­ren? Täta­re föns­ter och var­ma­re vint­rar har gjort dem säll­syn­ta, men stö­ter man på dem är de väl vär­da en stil­la betrak­tel­se och för­und­ran i sin skönhet.

Dela med dig…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.