Vin­ter­träd­går­dens fåglar

Fåg­lar­na är vin­ter­träd­går­dens blom­mor, cite­rar mor som en av sina läse­fruk­ter. Lyck­lig den som har en fågel­mat­ning utan­för köks­fönst­ret att föl­ja med. Resul­ta­tet från årets gårds­bong­ar­jip­po som Bird­li­fe ord­nar visar ock­så hur stort intres­se män­ni­skor kän­ner för fåg­lar­na; över 600 000 fågel­in­di­vi­der rap­por­te­ra­des i janu­a­ri med tal­goxe, blå­mes och ska­ta i täten. Berg­fin­ken var årets … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…