Mars

Spar­sam­ma är vår­teck­nen i år när snö och is ännu lig­ger kvar. Läser om mars månad i en utgå­va av Bon­de­prak­ti­kan från 2016 — den har utkom­mit i stän­digt nya upp­la­gor sedan år 1662, men ursprung­et finns i Tyskland från år 1508:
Jag beskä­rer mina trä i thor: / Plö­jer der­till min åker och jord, Den­na månad … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…