Alla inlägg av ganderss

Häls­ning­ar norrifrån

Jag har tänkt de senas­te dagar­na, att vil­ken rike­dom och gläd­je det är att få till­hö­ra en sån träd­gårds­för­e­ning, som vår här i nej­den. Nor­ra Öster­bot­tens träd­gårds­för­e­ning /NÖT har gett mig så otro­ligt myc­ket. För­u­tom många nya träd­gårds­vän­ner, som är otro­ligt vär­de­ful­la, så har det ock­så varit myc­ket lärorikt.   På lör­da­gen var vi inbjud­na till träd­gårds­för­e­ning­en … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Bar­bro

Hej på er! Jag har i år för­sökt mig på att dri­va upp plan­tor från frön. För­sök­te nog ock­så för någ­ra år sen, men de blev så otro­ligt kle­na. Jag har sått Hjälm­bö­na och det var nog all­de­les för tidigt, för de är ca 20 cm redan, ha ha ha. Sen hade jag inga stic­kor att … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Om blog­gen

Hej alla, mås­te få “tyc­ka” lite om blog­gen. Att föl­ja med hur idén for­mar sej och det blir en fär­dig blogg.…. Nu är det bara att fyl­la den med myc­ket godis. Varen­da dag!!  Att få höra hur det ser ut i öst­ra delen av lan­det och vad som kom­mit opp i Åbo det blir intres­sant, samt att få ta … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…