Kategoriarkiv: små tips

Var har jag sekatören???

“Var använ­de jag den senast? Hmmm… Jo, jag klipp­te ju ner det där sly­et där” — men där lig­ger inte seka­tö­ren. “Tyd­li­gen tog jag den med mig nån­stans… Vart gick jag sen”? Så går fun­de­ring­ar­na, och helt plöts­ligt lig­ger seka­tö­ren där, på en helt omo­ti­ve­rad plats. SUCK. När skall jag lära mig… Ett par som sköt­te … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

träd­gårds­hands­kar…

Ett stän­digt åter­kom­man­de “kapi­tel”: träd­gårds­hands­kar lig­ger här och där,  med diver­se ska­van­ker. Oftast är det pek­fing­rar­na. Helt plöts­ligt är det bara hål där på mina hands­kar. Jag kraf­sar en hel del. Dess­utom två­hän­digt, även om höger pek­fing­er oftast tit­tar ut lite tidi­ga­re än väns­ter. Härom året kom jag på en liten lös­ning: Jag köper för det … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…