Kategoriarkiv: Trädgårdsprojekt

Åter­vin­ning och drivbänkar

I mitt barn­doms­hem hade vi en driv­bänk som länge sköt­te sin upp­gift för­tjänst­fullt. Ramen var byggd av gam­la brä­der och gam­la föns­ter fun­ge­ra­de som tak. När det blev sva­la­re nät­ter täck­tes kon­struk­tio­nen med gam­la göd­sel­säc­kar, och som tyng­der sat­tes ste­nar på för att inte säc­kar­na  skul­le fly­ga bort. Ota­li­ga plan­tor har pas­se­rat vida­re till rabat­ter­na … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Avlopps(mar)drömmen

Få träd­gårds­ä­ga­re låter kao­set fri­vil­ligt kom­ma, men vi var illa tvung­na eftersom tids­fris­ten när­ma­de sig. Vi bor på lan­det och har bävat inför år 2016 då vi senast mås­te ha för­bätt­rat vårt avlopps­sy­stem. Vi har ett stort träd­gård som inte skul­le kla­ra av allt­för myc­ket grä­van­de med tunga maski­ner, för att inte tala om alla väx­ter … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Den bloms­ter­tid…

… bor­de vara här nu. Ja, pio­ner­na är i start­gro­par­na, men de fles­ta rosor­na blun­dar ännu. Akle­jor finns i alla blom­nings­fa­ser, iri­sar likaså. Så gott som alla lil­jor får vi ännu vän­ta på. Rho­do­dendron och syre­ner har gjort sitt för i år. Små kart finns här och där i bus­kar och träd: rönn­bär, plom­mon, äpp­len, … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

fem­te och tju­gon­de i var­je månad

I mars 2013 fick jag en idé, och det blev hand­ling direkt: Foto­gra­fe­ra träd­går­den två gång­er per månad, all­tid (näs­tan) sam­ma datum. Sagt och gjort. Det var väl­digt enkelt i bör­jan att hål­la sig till max 14 bil­der per gång, men sen urar­ta­de det totalt… I var­je fall blev det bil­der från tju­gon­de mars till tju­gon­de … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Gran, kor­gar och svamp

Under vec­ko­slu­tet kun­de man änt­li­gen kom­ma ut i natu­ren och bör­ja göra lite jobb i träd­går­den. Här i Par­gas var lör­da­gen solig och varm för det mesta med undan­tag för en kraf­tig snö/hagelby som drog över oss på för­mid­da­gen. Den för­svann lika has­tigt som den kom, men blev hotan­de mörkt ett tag. Den hår­da vin­den … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…