Kategoriarkiv: Väder och vind

Den bloms­ter­tid…

… bor­de vara här nu. Ja, pio­ner­na är i start­gro­par­na, men de fles­ta rosor­na blun­dar ännu. Akle­jor finns i alla blom­nings­fa­ser, iri­sar likaså. Så gott som alla lil­jor får vi ännu vän­ta på. Rho­do­dendron och syre­ner har gjort sitt för i år. Små kart finns här och där i bus­kar och träd: rönn­bär, plom­mon, äpp­len, … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Byta med Hagbard?

Tuf­fe viking­en Hag­bard Hand­fas­te står mitt i stri­den, pilar­na hag­lar runt honom. “Jag bor­de byta yrke”, säger han. “Hur skul­le det vara med jord­bruk?” frå­gar hans filo­so­fiskt lag­da, något enk­la föl­je­sla­ga­re. “Nej, det är all­de­les för ris­ka­belt”, sva­rar Hag­bard. Just så känns det nu. Ris­ka­belt. Som­mar­vär­me, het­ta, tor­ka, kyla, ösregn, dug­gi­dugg­regn om vartan­nat i snart två … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

på jakt efter våren

Jag har skri­vit kort dag­bok i över 20 år, tyvärr inte allt­för sys­te­ma­tiskt. Tem­pe­ra­tu­rer och snö­mängd har vari­e­rat väl­de­li­ga i bör­jan på mars, men många gång­er har det varit tem­pe­ra­tu­rer runt noll­strec­ket — men snö. Noll­gra­digt och inte snö = vår? Nä, det skall luk­ta ock­så. Ställ dig i mot­vind vid en upp­löjd åker och … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…