Träd­gårds­od­ling­ens vän­ner i Wasa: Näs­ta möte

16.4 Chris­ter Fin­ne från Solf pra­tar om grön­saks­od­ling. Se deras hem­si­da.