Plant­mark­nad

Sandoxalis i full blom Bib­li­o­te­ket i Vasa, till­sam­mans med Vasa­nej­dens mar­tor, arran­ge­rar den sed­van­li­ga plant­mark­na­den vid bib­li­o­te­ket 27.5 kl. 15.00. För­e­ning­ens med­lem­mar har möj­lig­het att vara där och säl­ja sina plan­tor. Alla är väl­kom­na att shop­pa loss. Det kom­mer en sommar! 
Dela med dig…

träd­gårds­hands­kar…

Ett stän­digt åter­kom­man­de “kapi­tel”: träd­gårds­hands­kar lig­ger här och där,  med diver­se ska­van­ker. Oftast är det pek­fing­rar­na. Helt plöts­ligt är det bara hål där på mina hands­kar. Jag kraf­sar en hel del. Dess­utom två­hän­digt, även om höger pek­fing­er oftast tit­tar ut lite tidi­ga­re än väns­ter. Härom året kom jag på en liten lös­ning: Jag köper för det … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Blåkul­la, stöld­gods, rym­ling­ar och annat olagligt

Jag flyt­ta­de från mitt Blåkul­la för någ­ra år sedan. Tog med mig lite av det blåa till mitt nya hem. Fick höra “Fy” och “Usch” för mitt till­tag. “Det är för­bju­det!” Men jag tog från mig själv till mig själv. Nu i påska­ti­der besök­te jag Blåkul­la, och det blå var näs­tan helt bor­ta. De nya … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Över­by

Häls­ning­ar från Över­by, där jag spen­de­ra­de tre stu­di­e­da­gar. En bild av bloms­terprak­ten ini­från växt­hu­sen och från planteringarna.

88240a80-389c-45a3-b034-4533a0229f8a_jpeg

Vi har haft ett under­bart vår­vä­der med myc­ket sol och vär­me i söd­ra Fin­land. Björ­ken har ställ­vis mös­söron och växt­lig­he­ten har tagit fart.

H. … Con­ti­nue Reading ››

Dela med dig…

Träd­går­dens vår

En liten häls­ning från Väst­ra Nylands träd­gårds­för­e­ning som varit på exkur­sion till Träd­går­dens Vår-mässan.

Här kom­mer bil­der från mäs­san i Åbo. I bus­sen 44 del­ta­ga­re som ivrigt hand­lat blom­mor och annat. Lunch åts på Kou­lu och där­i­från vida­re till Lepo­lan Puu­tar­ha där vi blev gui­da­de i växthusen.

H. Nina i bussen

Con­ti­nue Reading ››

Dela med dig…

fem­te och tju­gon­de i var­je månad

I mars 2013 fick jag en idé, och det blev hand­ling direkt: Foto­gra­fe­ra träd­går­den två gång­er per månad, all­tid (näs­tan) sam­ma datum. Sagt och gjort. Det var väl­digt enkelt i bör­jan att hål­la sig till max 14 bil­der per gång, men sen urar­ta­de det totalt… I var­je fall blev det bil­der från tju­gon­de mars till tju­gon­de … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

På årets förs­ta mässa…

För min del är årets förs­ta träd­gårds­ut­ställ­ning­en avver­kat. I vän­tan på Åbo utställ­ning­en i slu­tet på april har jag just åter­vänt från RHS Car­diff Flo­wer Show. Car­diff är Wales huvud­stad och trots att det var en 120km resa dit från vårt hög­kvar­ter i Preste­i­g­ne var det väl värt resan. Till och med väd­ret var på … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Häls­ning­ar norrifrån

Jag har tänkt de senas­te dagar­na, att vil­ken rike­dom och gläd­je det är att få till­hö­ra en sån träd­gårds­för­e­ning, som vår här i nej­den. Nor­ra Öster­bot­tens träd­gårds­för­e­ning /NÖT har gett mig så otro­ligt myc­ket. För­u­tom många nya träd­gårds­vän­ner, som är otro­ligt vär­de­ful­la, så har det ock­så varit myc­ket lärorikt.   På lör­da­gen var vi inbjud­na till träd­gårds­för­e­ning­en … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

På resan­de fot…

Det är vin­ter­se­mes­ter tider just nu och vad bätt­re än att ta en resa till Stor­bri­tan­ni­en som ock­så råkar vara mitt hem­land. Resan på våren är oftast ett sätt att lad­da om ens bat­te­ri­er och få ny inspi­ra­tion till träd­går­den där hem­ma. ludlow2Stä­der­nas välsköt­ta all­män­na plan­te­ring­ar fort­sät­ter att … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

en blogg från Svenska Trädgårdsförbundet rf för trädgårdsvänner i svenskfinland

Page generated in 0,598 seconds. Stats plugin by www.blog.ca