Etikettarkiv: sommarens blommor

Vack­ra sommarblommor

På Face­book ser man otro­ligt många inlägg, i vari­e­rand form, men alla med sam­ma tema. Näm­li­gen så att män­ni­skor utma­nar varand­ra att läg­ga in bil­der på som­ma­rens blom­mor. Där finns sådant som väx­er i den egna träd­går­den, vil­da blom­mor i natu­ren, blom­mor i park­plan­te­ring­ar osv. Från oli­ka delar av lan­det och från oli­ka län­der. Någon stör­re … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…