Etikettarkiv: väder

på jakt efter våren

Jag har skri­vit kort dag­bok i över 20 år, tyvärr inte allt­för sys­te­ma­tiskt. Tem­pe­ra­tu­rer och snö­mängd har vari­e­rat väl­de­li­ga i bör­jan på mars, men många gång­er har det varit tem­pe­ra­tu­rer runt noll­strec­ket — men snö. Noll­gra­digt och inte snö = vår? Nä, det skall luk­ta ock­så. Ställ dig i mot­vind vid en upp­löjd åker och … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…